Enquête over duurzame energie onder inwoners Kollumerland

Om uit te vinden hoe de inwoners denken over duurzame energie, houdt de gemeente Kollumerland een enquête. Het gaat vooral om zonne-energie. Vraag is bijvoorbeeld hoe de inwoners denken over een zonneweide en of mee willen doen aan een energie-coöperatie. Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein voeren de enquête uit. Ze onderzoeken ook wat mogelijke locaties zijn voor een zonneweide.
Deze maandag krijgen de inwoners van Westergeest de enquête in de bus. In het dorp is de Energie Coöperatie Westergeest opgericht voor duurzame energie.
De studenten willen weten hoeveel inwoners daaraan mee willen doen. Volgende week vrijdag staan de studenten met de enquête bij diverse supermarkten in Kollum en Kollumerzwaag. Op woensdag 16 maart is er een bijeenkomst waarin wordt gesproken over collectieve zonnepanelen op daken. Daarna komen de studenten met een adviesrapport.