Onderzoek: Broedvogels in de Waddenzee hebben het zwaar

© Henk Bootsma
Broedvogels in de Waddenzee hebben het zwaar. Veel soorten, zoals de strandkievit, kluut, zilvermeeuw en de zwarte stern, krijgen veel minder jongen. Dat blijkt uit een langlopend onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland en onderzoeksinstituut Imares. Beide organisaties verzamelen in samenwerking met Duitsland en Denemarken sinds 2005 gegevens over diverse karakteristieke kustbroedvogels.
In de periode 2011 tot 2013 deden sommige soorten het slechter dan daarvoor. Ze hadden toen minder jongeren.
Dat komt onder andere door overstromingen door extreem hoog water, net in het broedseizoen. Ook worden nesten leeggeroofd door vooral vossen en ratten. Ook te weinig eten kan een rol spelen. Zo heeft de strandkievit last gehad van het intensief vissen op schelpdieren in de jaren negentig.