Friese veenweiden moeten natter om bodemdaling te remmen

Het Friese Veenweidegebied moet natter. Als boeren hun land vaker nat houden, zou dat de bodemdaling remmen. Het waterschap en de provincie zullen diverse maatregelen invoeren tegen het beklinken van het veen. Door land- en tuinbouw verzakt het veen elk jaar zo'n 1 tot 3 centimeter.
De boeren in deze gebieden hebben echter grote twijfels over de plannen van de provincie. Op een nat land valt niet goed te boeren. De boeren zijn vooral bang dat ze de regie over hun land kwijt raken.
Binnenkort zal het waterschap met boeren om tafel om de problemen te bespreken. De provincie stelt 12 miljoen euro beschikbaar om het probleem aan te pakken.