"Boeren moeten koeien inleveren vanwege Europese regels"

Er zijn teveel koeien in Nederland en daarom moeten eigenlijk alle boeren koeien inleveren. Alleen dan kan Nederland aan Europese milieu-afspraken voldoen. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de melkveehouders en staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.
Het gaat om het fosfaat dat in koeienmest zit. Boeren mogen een bepaald maximum aan fosfaat produceren. Dat is geregeld in het zogeheten fosfaatrechtenstelsel, dat op 1 januari ingaat. Nederland heeft niet voldoende rechten voor de huidige veestapel.
"We moeten nu iets doen", zegt Van Dam tegen de NOS. "We doen er alles aan om de gevolgen voor de boeren beperkt te houden. Dat doen we zo eerlijk mogelijk." Het aantal koeien is het afgelopen jaar flink gegroeid, omdat het melkquotum is afgeschaft. Daardoor produceert Nederland nu teveel mest.
Het aantal koeien moet met vier tot acht procent omlaag. Boeren met veel eigen land om de mest op uit te rijden, mogen wel meer koeien houden dan andere boeren. Op dit moment is het echter nog onduidelijk hoe dit precies wordt berekend. Melkveehouders kunnen voortaan ook de fosfaatrechten verhandelen. Daardoor kunnen boeren met minder grond in de toekomst meer koeien houden.
Boer Ids de Groot van Waaksens hoopt dat hij zijn koeien kan houden door fosfaatrechten van andere boeren te kopen. Maar dat zal hem wel flink wat geld kosten. De Groot heeft zijn veestapel de afgelopen tijd uitgebreid van 70 naar 170 koeien, en om die onderdak te geven laat hij ook een nieuwe stal bouwen.