Europese Raad onderzoekt status van het Fries en Bildts

Hoe is het met het Fries en het Bildts gesteld? Dat heeft een delegatie van de Europese Raad woensdag onderzocht. De commissie sprak op het Provinciehuis met onder andere Geart Benedictus van de Fryske Beweging, gedeputeerde Sietske Poepjes en Statenlid Ynze de Boer.
De rechten van de twee talen zijn vastgelegd in het Handvest voor Regionale en Minderheidstalen. Thema's als tweetaligheid in onderwijs, gezondheidszorg en media kwamen aan bod. De bevindingen van de commissie worden in juli aan het ministerie aangeboden.