"Opvang vluchtelingen op It Fliet in Witmarsum geen optie"

De opvang van asielzoekers in recreatiepark Bûtenplak It Fliet in Witmarsum is geen optie. Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) heeft gesproken met de eigenaar, maar wil niet verder met de locatie.
Dorpsbelang Witmarsum wil dat er wel wordt gekeken naar It Fliet. In een enquête die volgende week wordt verspreid mogen de Witmarsumers hun mening geven over de komst van een AZC.
Het COA wil het liefst vluchtelingen opvangen in het voormalige klooster. Dorpsbelang wil nu weten waar het meeste draagvlak voor is in het dorp.
De uitkomst moet uiterlijk 28 maart bekend zijn.