Quotum voor aal pakt goed uit voor Fryske vissers

Het feit dat Fryske binnenvissers gebonden zijn aan een aalquotum pakt financieel goed uit. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksinstituut LEI, onderdeel van de Wageningen Universiteit. Jarenlang hebben de 13 aalvissers op de Fryske wateren als proef met zo'n quotumsysteem gewerkt en komend jaar hebben ze daar ook weer een ontheffing voor gekregen.
In de rest van Nederland wordt er drie maanden niet gevist en is er geen quotum. In Fryske binnenvisser verdient met zijn werkwijze tussen de 3600 en 4600 euro extra, terwijl de aalstand gelijk blijft.
Voorzitter Jon Visser van De Friese Bond van Binnenvissers wil dat de Fryske werkwijze nu ook structureel geregeld wordt. Binnenvissers uit andere delen van Nederland zijn ook positief, maar het ministerie van Economische Zaken is nog niet zover. Volgens Visser omdat ze vraagtekens zetten bij de controle van de quotum.