Mediadebat: "Aparte mediaraad voor Friesland" zegt OSF

In het mediadebat in de Eerste Kamer heeft OSF-senator Hendrik ten Hoeve gepleit voor de oprichting van een aparte mediaraad voor Friesland. De mediaraad moet er voor zorgen dat het Friese media-aanbod overeind blijft bij de komende reorganisatie van de regionale omroepen. De mediaraad zou ook bevoegdheid moeten krijgen over het programmabeleid van de Omrop, de financiën en de benoeming van een hoofdredacteur.
Ten Hoeve heeft ook een motie hierover ingediend. Verscheidene partijen, zoals de PvdA, hebben aangegeven de motie te steunen.
CDA-senator Joop Atsma vindt dat elke regionale omroep een eigen concessie moet houden. Dat is heel wat anders dan in het wetvoorstel van staatssecretaris Dekker staat, want die wil één concessie voor alle regionale omroepen.
De Eerste Kamer blijft kritisch over de nieuwe mediawet en heeft nog veel vragen aan staatssecretaris Dekker. Die kan nog even nadenken over de antwoorden die hij zal geven, dat zal pas vanavond om negen uur zijn.