Presentatie rapport over integratiebeleid Opsterland later

De presentatie van het rapport Berenschot over het integratiebeleid in de gemeente Opsterland is vanwege persoonlijke omstandigheden verschoven van 7 naar 14 maart. Daarna gaat de gemeenteraad er op 29 maart mee aan de slag.
Aanleiding voor het onderzoek is de kwestie rondom zorgaanbieder Springth, die een opdracht kreeg van de gemeente terwijl één van de raadsleden en zijn echtgenote actief zijn voor het bedrijf. In het onderzoek wordt niet specifiek naar deze kwestie gekeken, maar na afloop moet voor raadsleden en wethouders duidelijk zijn wat wel kan en wat niet.