Praktische steun kan mensen die in armoede leven helpen

Een rijbewijs die je van de gemeente krijgt zodat je weer aan het werk kunt. Of een kunstgebit dat wordt betaald zodat hoge tandartskosten kunnen worden voorkomen. Volgens Liesbeth Wiersma van het armoedebeleid van de gemeente Leeuwarden werkt dit. De gemeente heeft wijkteams aangesteld die met de inwoners bekijkt wat voor hulp nodig is.
Op meerdere plaatsen in het land wordt op deze manier met hulp geëxperimenteerd, onder andere in Zaanstad en Utrecht. Mensen moeten de kosten terugbetalen als ze weer aan het werk zijn.
Men kan ook denken aan een vergoeding voor een laptop of dat een schuld niet hoeft te worden terugbetaald.
Er bestaat geen duidelijke regelgeving wat deze praktische hulp betreft. Er is dan ook geen vast budget voor. De wijkteams bekijken wie hulp nodig heeft en voor hoeveel geld zij in aanmerking komen. "Het kan dus zo zijn dat u wel wat krijgt, maar uw buurman niet. Daaruit blijkt dat de wijkteams het soms ook lastig vinden om te bepalen wie iets krijgt en wie niet", zo zegt Wiersma.
Op dit moment is de gemeente bezig met een proef om twintig gezinnen te ondersteunen en goed te bekijken wat er nodig is om alles financieel weer op de rails te krijgen.