Waarschuwingsborden voor vogelnesten werken niet

De waarschuwingsborden van Staatsbosbeheer op Terschelling om mensen weg te houden bij nesten van zeldzame strandbroeders, zoals de bonte wilster, werken niet. De mensen lopen ze voorbij omdat ze de nesten niet zien. Het zijn hele kleine vogels en het gaat slechts om ongeveer een tiental nesten. Bonte wilsters zijn een zogenoemde rode lijst soort omdat er niet veel van broeden in Nederland. Maar ook omdat de plek waar ze zitten erg kwetsbaar is. Daarom is Staatsbosbeheer als natuurbeheerder ook aan zet om de vogels goed te beschermen.
Maatregelen
De boswachters denken daarom ook na over extra maatregelen, zoals het spannen van linten tussen de waarschuwingsborden, om op die manier broedplekken af te zetten.