Staatsbosbeheer begint met excursies naar Rottumeroog

Rottumereach
Staatsbosbeheer organiseert deze zomer en herfst publieksexcursies naar Rottumeroog. Normaal gesproken kun j daar niet zomaar komen. De vaartocht naar het onbewoonde eiland duurt wel drie uren. Vlakbij Rottumeroog gaan mensen van boord en wandelen ze over het wad naar het eiland.
Onder leiding van een boswachter wordt daarna een tocht over Rottumeroog gemaakt en wordt van alles verteld over de geschiedenis, het beheer en de planten en dieren van het eiland. Er zijn in totaal 23 van dit soort expedities.