Ryptsjerkster eenden hebben nieuwe 'eendenberg'

Ryptsjerk is nog meer een eendenparadijs geworden, nu er een 'eendenberg' in gebruik is genomen. Het houten vlot is zaterdag in de Ryptsjerksterfeart getakeld. Het dorp heeft een speciale band met de vogels en ook een bijzondere vereniging. De eendenvereniging bestaat al sinds 1938 en het hele dorp is lid. De contributie is 15 cent per jaar en is nog nooit gestegen. Het geld wordt elk jaar huis aan huis opgehaald.
Naast de gezelligheid in de club is het natuurlijk de bedoeling om de populatie van zo'n vijftig dorpseenden in stand te houden.