Crone is blij met meer bevoegdheid voor politie in de regio

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden is blij met de uitlatingen van de nieuwe korpschef Erik Akerboom van de nationale politie. Die wil de regiokorpsen meer bevoegdheid geven. Volgens Akerboom moet er minder centraal vanuit Den Haag worden opgelegd. Crone is als korpsbeheerder van Fryslân ingenomen met deze uitspraak.
Volgens hem kunnen zaken zoals de inzet van wijkagenten en overleggen met sportclubs beter op regionaal niveau worden geregeld.
Crone hoopt dat de plannen van Akerboom worden overgenomen door het ministerie, dat zich er al positief over heeft uitgelaten.