Open dag bij eendenkorfvlechters in Poppenwier

In Poppenwier is zaterdag de open dag van de Fryske Feriening fan Einekoerflechters 'De Strampel'. In dorpshuis De Trilker kunnen bezoekers negen vlechters aan het werk zien. Er worden korven gemaakt van riet, maar ook van klei en riet, van riet en vlas en van wilgentakjes en paktouw. Veel eendenkorven zijn ook te koop.
De vereniging bestaat sinds 2012 en is opgericht door Gjalt de Groot uit Holwerd. De traditie van het eendenkorven vlechten is al eeuwenoud en de vereniging wil dit ambacht in stand houden.
Tot nu toe lukt dat goed, vorig jaar heeft de vereniging aan 600 belangstellenden lesgegeven en is het 81e lid ingeschreven.