Bouwbedrijf Friso haalt miljoenenklus op Texel binnen

Het Sneker bouwbedrijf Friso heeft een miljoenenopdracht gekregen: de dijkversterking op Texel aanpakken. De waterkering van het eiland voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en moet worden versterkt. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de opdracht gegeven aan Combinatie Tessel, waar Friso onderdeel van is.
De Snekers gaan drie grote gemalen slopen en nieuwe bouwen. Daarnaast is Friso betrokken bij de bouw van damwanden op het eiland. De werkzaamheden beginnen dit jaar en worden in 2020 opgeleverd.