Bedrijven en Friese overheid werken aan circulaire economie

Bedrijven en overheidsinstellingen die samenwerken om afvalstoffen om te zetten in grondstoffen en producten. Met dat doel is vrijdag in Akkrum de Vereniging Circulair Fryslân opgericht. Vele bedrijven denker nu al na over de circulaire economie en hoe ze daar aan kunnen meedoen. Maar het gaat lang niet altijd snel genoeg.
De nieuwe vereniging is bedoeld om de vaart erin te brengen. De deelnemers zijn ervan overtuigd dat hergebruik van afval niet alleen goed is voor het milieu, maar ook geld oplevert.
Dertig bedrijven
Momenteel doen al zo'n dertig bedrijven en instellingen mee aan de nieuwe vereniging, maar er kunnen volgens bestuurslid Anja Kanters nog veel meer bij. Directeur van Urgenda, Marjan Minnesma, noemt Fryslân zelfs een voorbeeld voor de rest van Nederland.