Water Natuurlijk Fryslân wil 'flower power-dijken'

De dyk, no noch grien, aanst fol blommen? © Google Maps
De fractie van Water Natuurlijk Fryslân zijn het bestuur van Wetterskip Fryslân pleit voor de aanleg van een 'Flower power weg'. Uit onderzoek blijkt dat dijken met veel bloemen sterker zijn. Het afsluiten van de weg wordt voorkomen door de wortels van de planten.
Water Natuurlijk Fryslân wil daarom dat het Waterschap de mogelijkheden voor zo'n dijk in Fryslân onderzoekt.