'Bakhuizen Beter' moet meer jonge inwoners trekken

De actie 'Bakhuizen Beter' moet er voor zorgen dat er meer jonge mensen in het dorp willen wonen. In Bakhuizen wonen zo'n 1000 mensen en er staan 15 huizen te koop. Het dorp heeft last van vergrijzing. Woensdag zijn de bewoners op uitnodiging van dorpsbelang bij elkaar gekomen om over de plannen te praten.
Dat leverde veel ideeën op: meer voorzieningen voor ouderen, speelgoedplek voor de kinderen, gezellig dorpspleintje en het dorpshuis opknappen. Plaatselijk Belang zal met de gemeente De Fryske Marren bespreken wat er mogelijk is.