"Dioxine-uitstoot van de REC moet continu worden gemeten"

De dioxine-uitstoot van de REC in Harlingen moet continu worden gemeten. Een motie van de Wad'n Partij, GroenLinks en PvdA waarin om deze meting werd gevraagd, kreeg woensdagavond steun van de gehele raad van de gemeenteraad in Harlingen. Een motie van CDA en PvdA die afvalverwerker Omrin oproept om geen bezwaar aan te tekenen tegen de door de provincie opgelegde dwangsom werd ook unaniem aangenomen.
Moties waar in werd gevraagd om het ontslag van de directie van Omrin en het verhogen van de pijp bij de afvaloven, haalden het niet.