Staten: onderzoek naar schoner maken van de REC

Er komt onderzoek naar het schoner maken van de REC in Harlingen. Een motie daarover is woensdagavond in Leeuwarden aangenomen in de Staten. Op initiatief van GrienLinks was er een debat over de afvaloven.
Gedeputeerde Michiel Schrier gaf aan dat hij niet alles kan uitvoeren waarom wordt gevraagd, omdat hij in sommige gevallen de bevoegdheid niet heeft. Daarom probeert hij een en ander ook in overleg te regelen. Hij wil om tafel met de begeleidingscommissie van de REC, eigenaar Omrin en de gemeente.
Een meerderheid in de Staten heeft de gedeputeerde ook gevraagd zijn best te doen voor een hogere schoorsteen. Ook moet hij er alles aan doen om er voor te zorgen dat steeds monsters worden genomen van wat uit de pijp van de REC komt.