"Moeras als buffer voor wateroverlast is ramp voor klimaat"

Het aanleggen van moerassen als een natuurlijke buffer voor de opvang van wateroverlast is een ramp voor het klimaat. Dat zegt oud-aardrijkskundeleeraar en klimaat-deskundige Tjalling Jonkhof uit Appelscha.
Volgens Jonkman wil de overheid met moerasvorming terug naar de oorspronkelijke vegetatie van een gebied, maar wordt door de ontwikkeling van metaangassen de ozonlaag dan licht aangetast. De overheid zou deze trend in het landschapsbeheer daarom zo snel mogelijk moeten schrappen.
Hoger zeeniveau 
Tjalling Jonkhof was tussen 1995 en 2010 regelmatig op de landelijke televisie omdat hij had berekend dat het zeeniveau uiteindelijk met zes tot zeven meter kan toenemen, waardoor grote delen van ons land zullen overstromen.
Amerikaanse wetenschappers maakten woensdag bekend dat het zeeniveau de laatste jaren met 14 centimeter is toegenomen. Dat is ongeveer 10 centimeter meer dan eerder was berekend.