Staten willen Fries Museum geen extra geld geven

It Fries Museum © Omrop Fryslân, Timo Jepkema
Het Fries Museum hoeft niet te rekenen op extra geld van de provincie. Er is op aandringen van Provinciale Staten bekeken of het museum met de bestaande subsidie toe kan om de ambitie van 100.000 bezoekers in het jaar te halen. Volgens de onderzoeker is dat niet genoeg. Gedeputeerde Staten en een meerderheid in Provinciale Staten is het daar echter niet mee eens, zo werd duidelijk in de Statenbijeenkomst.
Op dit moment krijgt het Fries Museum 2,75 miljoen euro. Dat blijft ook zo. PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zijn voor meer geld.