Partij voor de Dieren wil de REC direct stilleggen

De REC by Harns
De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de afvaloven in Harlingen tijdelijk wordt stilgelegd. De fractie heeft woensdag een motie ingediend met die boodschap tijdens de bijeenkomst van provinciale staten. Er wordt gesproken over de mogelijkheden om de uitstoot van schadelijke stoffen uit de REC te verbeteren, maar dat duurt de fractie te lang.
Volgens de PvdD is het duidelijk dat de stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Financiële belangen mogen van de Partij voor de Dieren niet boven de gezondheid van de inwoners gaan.
Tot er meer zekerheid is over de uitstoot, moet de REC daarom dicht. De staten praten in de loop van woensdagmiddag over de afvaloven. Dan komt ook de motie aan de orde.