Provincie onderzoekt meer varianten van kanaal naar Drachten

De provincie onderzoekt meer opties voor een betere vaarweg tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten. De coalitiepartijen CDA, FNP en VVD, maar ook oppositiepartij PvdA wil dat. Er zijn drie alternatieven: de bestaande route door de Alde Feanen verdiepen, een route langs de Wâldwei of een route direct van Grou naar Drachten.
De provincie wil ook provinciebreed onderzoeken welke ontwikkeling van vaarwegen en bedrijventerreinen aan het water de meeste werkgelegenheid oplevert.