"Meer Grutto's? Dan ook meer provinciaal geld"

"De provinciale ambitie om het aantal Grutto's de komende jaren flink te laten groeien is niet haalbaar zonder extra provinciaal geld." Dat zegt onderzoeker Ernst Oosterveld van Altenburg en Wijmenga.
De provincie gaat uit van in totaal 10.000 broodpaartjes in 2020, maar volgens berekeningen van Oosterveld kunnen het er niet meer zijn dan 4500. Het aantal hectare grond met agrarische weidevogelbeheer zou flink omhoog moeten, maar de provincie heeft er voorlopig geen geld voor.
Volgens gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie is er bewust gekozen voor een hoge ambitie. Er wordt nog maar net gewerkt met een nieuw systeem voor agrarisch weidevogelbeheer, daarbij worden meer maatregelen genomen op een kleiner stuk grond. De hoop is dat dat ook meer broedpaartjes oplevert.