Rekenkamer heeft kritiek op aanpak pop-oefenruimte in Sneek

De rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft veel kritiek op de realisatie van de oefenruimte voor popmuzikanten in Sneek. Daar is veel te lang alleen gekeken naar de Geaubrug, pas na vijf jaar kwamen alternatieven in beeld. In 2007 werd besloten om van de oude Geaubrug een popkelder te maken, maar daar ontstonden grote problemen, zoals het waterdicht maken.
Te laat werd gezien dat de kelder door diverse andere gemeentelijke plannen onbereikbaar zouden worden. Uiteindelijk kwam er na acht jaar een oefenruimte in de Havenstraat.
De rekenkamer adviseert nu om ook bij andere gemeentelijke plannen vooraf veel beter onderzoek te doen naar alternatieven. Woensdagavond wordt het rekenkamer rapport gepresenteerd aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân