Fusie basisscholen Waskemeer is mislukt

Een fusie tussen de twee basisscholen in Waskemeer, CBS De Paadwizer en OBS Meester Van Hasselt, is mislukt. De ouders van beide scholen hebben te weinig vertrouwen in een fusie, zo laten beide onderwijskoepels De Tjongerwerven en Comperio weten.
De Paadwizer heeft momenteel zo'n zestig leerlingen en zit ruim boven de norm van 23 leerlingen. Voor de Meester van Hasselt is dat anders. Die school zou nog maximaal een jaar doorkunnen.
Omdat de fusie met De Paadwizer niet doorgaat, wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om te fuseren met OBS De Trede in Haule.
Ouderavond
De Paadwizer en hun onderwijskoepel De Tjongerwerven willen binnenkort een ouderavond organiseren, ook voor ouders van de Meester van Hasselt. Het doel daarvan is nog altijd een grote dorpsschool in Waskemeer.