Witmarsum onderzoekt draagvlak voor azc

Het plaatselijk belang van Witmarsum krijgt een maand de tijd om het draagvlak in het dorp te onderzoeken voor een asielzoekerscentrum. Dat heeft de gemeente Súdwest-Fryslân laten weten aan het plaatselijk belang. Die wil een enquête houden in het dorp.
Vorige week werd op een druk bezochte informatieavond duidelijk dat er verzet is tegen een azc in een nieuwe gebouw bij het vroegere klooster in Witmarsum voor 300 mensen. Vele dorpsbewoners vinden dat aantal te groot.
Het gemeentebestuur praat dinsdagochtend over de verdere gang van zaken, maar zal eerst de dorpsenquëte afwachten. Waarschijnlijk zal de gemeenteraad nu pas in april een beslissing nemen over het azc.