"Onderzoek naar vaarweg Drachten moet breder opgezet worden"

Frachtskip
Als er onderzoek wordt gedaan naar de nieuwe vaarweg naar Drachten, moet er ook gegeken worden naar de bestaande kanalen en bedrijventerreinen in Fryslân. Dat zegt de FNP in provinciale staten. De partij wil niet dat er dure besluiten vallen over de vaarweg naar Drachten zonder een brede afweging met de rest van Fryslân.
Het onderzoek dat het college van gedeputeerden staten tot nu toe al aangekondigd heeft, is te gebrekkig, vindt de partij. De FNP krijgt daarbij op voorhand al steun van het CDA en de VVD.
De partijen willen ook dat nog beter uitgezocht wordt wat de gevolgen zijn als de vaarweg naar Drachten niet verbeterd wordt.