"Windmolenpark IJsselmeer kan beschermde vogels treffen"

De plannenmakers voor een windmolenpark in het IJsselmeer moeten meer onderzoek doen naar de gevolgen voor vogels. Dat adviseert een onafhankelijke MER-commissie die onderzoek doet naar het effect op het milieu. In het gebied waar de molens moeten komen, leven beschermde vogelsoorten. Die kunnen een belangrijk gebied kwijtraken.
De makers hebben maatregelen bekeken, maar nog niet goed uitgewerkt. Dat zou wel moeten, vindt de onderzoekscommissie. De plannenmakers hebben aangegeven het advies van de commissie Milieu Effect Rapportage over te nemen.