Nieuwe Kaden krijgen meer terrassen en minder parkeren

Op de nieuwe Kaden in het centrum van Drachten is minder ruimte voor de auto en meer voor terrassen. Dat blijkt uit de herinrichtingsplannen die de gemeente Smallingerland maandag presenteerde.
In de plannen is het kruispunt met de Dwarsvaart niet meegenomen. Dat stond in 2014 nog in de top 10 van gevaarlijkste kruispunten van Nederland. Een extern bureau zal onderzoek doen naar de aanpak van dat kruispunt. Ondernemers willen daar liever een rotonde hebben. Ze vinden het best dat het rustiger wordt, maar autovrij willen ze niet.
Het winkelend publiek moet de ruimte hebben om de auto neer te zetten, zodat ze snel de winkel in en uit kunnen. Voor de gemeente is het belangrijk dat de doorstroom van verkeer en de fietsveiligheid beter wordt, zegt wethouder Ron van der Leck.