BBC maakt reportage over Fries onderwijs

BBC America maakt maandag opnames op het Bogerman in Koudum. De nieuwszender maakt een serie radiodocumentaires over kleine talen in Europa. Na het IJslands en het Welsh richten ze hun pijlen nu op het Fries.
Het Bogerman in Koudum is een MFU-school. MFU staat voor Meertalig Voortgezet Onderwijs. De vakken aardrijkskunde en muziek worden in Koudum in het Engels aangeboden. De vakken geschiedenis en sport en beweging in het Fries. Zo leren de leerlingen meer in dezelfde tijd.
Officieel certificaat
Aan het einde van hun meertalige opleiding doen de leerlingen een examen en krijgen ze officiële certificaten uitgereikt van de Provincie Fryslân. Er zijn in Fryslân vijf van zulke MFU-scholen, die worden begeleid door het Centrum Meertaligheid van Cedin.