Miljoenensubsidies voor duurzame energie naar kolencentrale

Voor miljoenen aan plannen voor duurzame energie-toepassingen blijven voorlopig op de plank liggen. Minister Henk Kamp besloot vrijdag dat een groot deel van de subsidiepot voor duurzame energie naar kolencentrales gaat. Die krijgen het geld om biomassa bij te stoken. Veel ondernemers zijn teleurgesteld.
De Ekwadraat in Leeuwarden ligt een kwart van alle aanvragen uit Nederland. In de subsidiepot zit 4 miljard euro. Meer dan de helft daarvan gaat naar de kolencentrales. Er blijft niet veel over voor andere plannen.
Eén van de aanvragers voor subsidie is Wiebe Goodijk uit Sexbierrum. Hij wil graag een monovergister op zijn erf. Dat is een kleine vergister die alleen op mest draait. Maar daar moet hij nu langer op wachten.
In september komt weer 4 miljard euro aan subsidie beschikbaar. Faber van Ekwadraat heeft goede hoop dat veel plannen die bij zijn bedrijf zijn ingediend, dan wel financiële hulp krijgen.