Kleine havens aan de Waddenzee minder toegankelijk

Kleine havens aan de Waddenzee zijn door het dichtslibben steeds minder toegankelijk. Dat speelt al jaren en is een groot probleem voor de recreatie. Bootrecreanten kunnen daardoor moeilijk bij de havens komen en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.
De problematiek van de kleine havens is het belangrijkste punt op de jaarbijeenkomst van de vereniging van Wadvaarders die zaterdag is in het Maritieme Academie in Harlingen.
Eén van de sprekers, Hans Danel, legt uit hoe de havens beter toegankelijk kunnen worden gemaakt. Dat kan door het baggeren 'op stroom' te zetten. Dat houdt in dat met schroeven van schepen door de geul wordt gevaren. Dit moet er voor zorgen dat de 'prut' met afgaand tij naar buiten gaat.
De belangenvereniging Wadvaarders is in 1990 opgericht met het doel om de recreatievaart toegang te geven tot het afsluiten van natuurgebieden in de Waddenzee. Wadvaarders bestond destijds uit 35 mensen en telt nu zo'n 1200 leden.