Omrop TIP: De rode Grutto die niets wilde hebben

De compositie ‘Reade Skries’ ontstond in 2007 in Mauritanië, toen een deuntje weer wat leven in een zieke vogel bracht. Componist Sytze Pruiksma en trekvogelecoloog Theunis Piersma vonden toen een rode Grutto die niets wilde hebben. Toen Pruiksma op een kalimba speelde, een klein harpje, wilde de vogel weer drinken. Uit het deuntje ontstond de compositie Birds & Brass.
Zorgen over de Grutto
Pruiksma maakt zich zorgen over de achteruitgang van het Friese landschap door de intensieve melkveehouderij. Hij ziet dat de Grutto, een typische boerenlandvogel, het zwaar heeft. In twintig jaar tijd is het aantal broedende paartjes in Súdwest-Fryslân met meer dan 100.000 teruggelopen. Verlies van vogels betekent verlies van cultuur, want wat zijn wij zonder vogelgeluiden in een bloemrijk landschap? Is er een relatie tussen de achteruitgang van het cultuurlandschap en de muziekcultuur?
Muziek
Toen Pruiksma op zoek was naar een pilot voor zijn ‘Birds & Brass’-project kwam de Federatie van Opsterlandse Muziekverenigingen (FOM) op zijn pad. Die wilde net de HaFaBra-cultuur, die sterk is geworteld in Fryslân, meer onder de aandacht brengen. Daarmee moet de teruglopende instroom van jonge muzikanten worden gekeerd, nu er flink wordt bezuinigd op muziekonderwijs op scholen. Het resultaat: eind januari hebben negen harmonie-orkesten en brassbands uit het Friese Opsterland ‘Birds & Brass’ uitgevoerd.
'Kening fan 'e Greide'
‘Birds & Brass’ is een onderdeel van het project ‘Kening fan ‘e Greide’. Boeren, wetenschappers en kunstenaren gaan daarin de achteruitgang van het land tegen met als doel het terugbrengen van de Grutto. ‘Kening fan ‘e Greide’ is onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
De documentaire ‘Reade Skries’ is zaterdag om 15:30 uur en zondag om 13:00 uur te zien op NPO 2. En zondag om 17:00 uur om Omrop Fryslân Televyzje en ook na Hjoed. Of bekijk het programma nu al hieronder.