Astrid Manhoudt wordt lector weidevogels bij Hall Larenstein

Bij de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden is dr. Astrid Manhoudt met ingang van 1 mei aangesteld als lector weidevogels. Gedeputeerde Johannes Kramer van de Provincie Fryslân maakte dat vrijdag bekend op een bijeenkomst van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Seist.
De ambitie van Manhoudt is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk en modellen te ontwikkelen waar ook aan verdiend kan worden in de weidevogelgebieden. Het Rijk en de provincie hebben geld beschikbaar gesteld voor de functie van lector weidevogels.