ABN AMRO: Fryslân loopt voorop met nieuwbouw

In Fryslân worden in verhouding meer nieuwe gebouwen en huizen gebouwd dan in de rest van Nederland. Dat zegt het Economisch Bureua van de ABN AMRO in een onderzoek naar regionale bouwcijfers.
In de eerste 10 maanden van het afgelopen jaar ging de productie in Fryslân met 15% omhoog in vergelijking met een jaar daarvoor, terwijl het landelijk gemiddelde op 9% uitkwam. Het gaat vooral om nieuwe woningbouwprojecten. Koopwoningen worden het meeste gebouwd in Leeuwarden en Heerenveen, huurwoningen het meeste in Drachten en Workum.
Het is de vraag of Friese bouwbedrijven het bouwtempo vol kunnen houden, zegt de bank, want de orderportefeuilles zitten minder lang vol dan bij andere bouwers in Nederland. ABN AMRO zegt wel dat de economie in Fryslân achterblijft. Dat uit zich ook in lagere huurprijzen en minder verkopen van huizen in vergelijking met de Randstad.