Zestig mensen aanwezig op informatieavond in Feanwâlden

Zo'n zestig mensen zijn donderdagavond in verzorgingshuis Talmahoeve in Feanwâlden afgekomen op de informatieavond over een mogelijke tijdelijke opvanglocatie voor maximaal 300 vluchtelingen. Dit moet dan komen op industrieterrein De Swette. De avond was bedoeld voor de directe omwonenden. Er waren vele vragen waaruit zorgen naar voren kwamen, maar ook begrip. De aanwezigen lieten wel weten dat ze vinden dat de gemeente Dantumadiel zorgvuldig handelt.
Vervolg
Volgende week woensdag is er een bijeenkomst voor alle inwoners van Feanwâlden. Op 22 maart is er dan nog een zogenaamd 'rondetafelgesprek' en op 5 april moet de raad dan een beslissing nemen. Het gehele bestuur van de gemeente Dantumadiel was aanwezig. Ook de politie beantwoordde vragen.