Vliegbasis Leeuwarden krijgt permanent geluidsmeetnet

De vliegbasis in Leeuwarden krijgt een permanent geluidsmeetnet. In 2017 moeten er twintig meetpunten gerealiseerd zijn. Het RIVM en het Nederlandse Lucht en Ruimtevaartcentrum NLR hebben onderzoek gedaan naar de metingen en kwamen met een advies. Minister Hennis van defensie neemt de aanbevelingen van de twee groepen over en dat betekent dat het permanente meetnet er in 2017 komt.
Kosten
De kosten voor het permanent meten en het online bijhouden van de metingen variëren tussen de 80.000 en bijna 350.000 euro per jaar. Het verschil zit in de apparatuur die gebruikt wordt. Het is nog de vraag wie dat moet betalen. De provincie vindt dat de kosten voor de rekening van defensie moeten komen.
Commissie geluidsoverlast
Geert Verf die uit naam van omwonenden van de vliegbasis in de commissie geluidsoverlast zit, is blij met de uitkomsten. Op deze manier kan er in de toekomst een goed beeld geschetst worden van het lawaai dat de F35 maakt, en dus kan er ook handhaving plaatsvinden als de normen overschreden worden. Al vindt hij het jammer dat het niet mogelijk is meetapparatuur volledig rondom de basis te plaatsen.
Aanleiding voor het onderzoek is een motie van PvdA-Kamerlid Angelique Eijsink. Zij drong aan op de komst van zo'n permanent meetnet bij de basis van Leeuwarden en Volkel. Zo moet het voor omwonenden mogelijk worden om goed inzicht te krijgen in de geluidsoverlast van de gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht.
'Belevingsvluchten' voor omwonenden
Om de omwonenden nog meer tegemoet te komen, wil de luchtmacht dit voorjaar zogenoemde 'belevingsvluchten' houden. Het is de bedoeling dat een van de Nederlandse F35's de oversteek maakt uit de Verenigde Staten naar Nederland en hier oefenvluchten maakt. Zo moet duidelijk worden wat de mensen kunnen verwachten.