"In 2030 is een op de vier Friezen 65+"

In 2030 is meer dan een op de vier inwoners van Fryslân 65 jaar of ouder. Vanaf 2025 is het aantal 75-plussers in de provincie hoger dan het aantal mensen van 65 tot en met 74 jaar. Dat meldt het FSP, het Fries Sociaal Planbureau.
Op dit moment is een op de vijf Friezen 65 jaar of ouder. Gemeenten waar relatief de meeste ouderen wonen, zijn Harlingen, Oost- en Weststellingwerf en Schiermonnikoog. De toenemende vergrijzing komt vooral doordat de naoorlogse generatie langzamerhand 65 jaar en ouder wordt.
Een van de gevolgen is volgens het FSP dat de vraag naar zorg sterk zal toenemen. Volgens het bureau moet de Friese gemeenschap meer worden afgestemd op de vergrijzing, onder andere op het gebied van woningbouw.