UWV: Werkloosheid in Fryslân opnieuw toegenomen

UWV © ANP
De werkloosheid in Fryslân is in januari opnieuw toegenomen. Eind januari hadden ruim 21.500 Friezen een werkloosheidsuitkering, ruim zes procent meer dan de maand daarvoor. In vergelijking met vorig jaar is het aantal gelijk gebleven. Dat meldt het UWV.
De uitkeringsinstantie zegt dat de invoering van de Wet Werk en Zekerheid een rol speelt bij de toename. Daardoor kunnen mensen vanuit de WW voor een lager salaris aan het werk. Ze houden een aanvulling uit de WW en dat betekent dat een groeiende groep langer blijft meetellen in de WW-cijfers.
Ook in Groningen en Drenthe ging het aantal werklozen omhoog, zelfs iets meer dan in Fryslân.