Dantumadiel wil lichtuitstoot verminderen

De gemeente Dantumadiel wil de lichtuitstoot in het buitengebied met 15 procent verminderen. Het gaat vooral om het Bûtenfjild en omgeving. De gemeente wil samenwerken met de inwoners. Er komt daarom een informatieavond voor de besturen van Dorpsbelangen van onder andere Readtsjerk, De Falom en Feanwâlden. Daarna wordt een klankbordgroep opgericht die de verschillende belangen zal bespreken.
De gemeente wil ook een technisch bureau inhuren, dat kost 13.000 euro. De gemeenteraad kan zich in juni over het plan uitspreken.