Dilemma provinciebestuur over onrendabele buslijnen

De provincie wil buslijnen met weinig reizigers mogelijk vervangen door andere vormen van openbaar vervoer. Dat staat in een brief die het provinciebestuur heeft gestuurd naar de leden van Provinciale Staten.
Het college van Gedeputeerde Staten schrijft in de brief dat sommige buslijnen het wel druk hebben in de spitsuren met studenten en mensen die naar hun werk reizen, maar dat het de rest van de dag rustig is.
Dilemma
De provincie zegt voor een dilemma te staan: of investeren in onrendabele lijnen of zoeken naar maatwerk, zoals de belbus. Op het dilemma moet in 2020 een antwoord komen als er een nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer komt. Voor die tijd praat Provinciale Staten over de toekomst van het busvervoer in Fryslân.