Inwoners willen kleiner AZC in Witmarsum

De informatiebijeenkomst over de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum in Witmarsum trok dinsdagavond zoveel belangstellenden, dat lang niet iedereen naar binnen kon. De gemeente heeft daarom besloten later op de avond nog een bijeenkomst te organiseren.
In totaal kwamen ruim 400 mensen naar het oude gemeentehuis in het dorp. Bij de bijeenkomst werden door de aanwezigen onder andere vragen gesteld over de veiligheid en de financiering van het AZC.
Mensen zijn bang dat het AZC te duur wordt en vragen zich af of er wel genoeg politie en personeel wordt ingezet. Ook het aantal asielzoekers dat wordt opgevangen is een punt van discussie.
De grote meerderheid van de aanwezigen zei dat de 300 asielzoekers die het COA wil opvangen in het oude klooster, teveel is. Er is een petitie aangeboden om tot een kleiner aantal te komen. Bewoners willen graag een referendum.