Fusiegemeente Waadhoeke wil eigen sociale dienst in 2020

© ANP
De drie gemeenten die in 2018 opgaan in de Waadhoeke, willen een eigen sociale dienst. Op dit moment zijn Franekeradeel, Menameradiel en It Bilt nog aangesloten bij de sociale dienst Noordwest-0Fryslân. Ze vinden echter dat de taken van een sociale dienst zo dicht mogelijk bij de gemeente moeten liggen en dat ze daarom door die gemeente zelf moeten worden uitgevoerd.
Dat lukt niet al per 2018, de gemeenten gaan er vanuit dat het twee jaar later, dus 2020 wordt.
Het gaat voorlopig om een voorstel, de afzonderlijke gemeenteraden moeten er nog een besluit over nemen. Hoe het met de andere gemeenten komt die bij de sociale dienst zijn aangesloten, is niet duidelijk.