Provincie trekt 2 miljoen euro uit voor betere aanpak krimp

De provincie wil het krimpgebied aanscherpen. Zo moeten de gevolgen van minder jongeren en meer ouderen worden opgevangen. De regio's in Fryslân mogen zelf beslissen hoe ze willen omgaan met voorzieningen zoals zwembaden en bibliotheken, de provincie kan als het nodig is als regisseur optreden.
Met een transitiefonds moet het probleem van leegstaande scholen worden aangepakt. Voor de komende vier jaar wordt twee miljoen euro uitgetrokken voor de aanpak van de gevolgen van de krimp. Eind maart neemt provinciale staten een besluit over deze aanpak.