Gemeente vraagt eigenaren vervallen gebouwen om opknapbeurt

Gemeente Dongeradiel
De eigenaar van de voormalige steenfabriek in Oostrum moet meer werk maken van het opknappen van zijn vervallen gebouw. Dat heeft de gemeente Dongeradeel bepaald. Die zal de komende tijd meer eigenaren van vervallen gebouw in de gemeente vragen om opknapwerk.
de intensieve bemoeienis maakt deel uit van het handhavingsplan 'Dongeradeel spreek u aan'. Daarin verdeelt de gemeente het handhaven in drie categorieën, die elk een eigen aanpak krijgen.
Toezicht en controle
Het opknappen van vervallen gebouwen valt in categorie drie, de gemeente controleert daarbij intensief.
Andere actiepunten van de gemeente Dongeradeel zijn dit jaar onder andere toezicht op nieuwbouwprojecten, brandveiligheid van gebouwen, asbest, bouwen in beschermd dorps- of stadsgezicht en milieucontroles.