FNP stelt vragen over financiële toekenning projecten KH2018

FNP
De provinciale FNP-fractie heeft van diverse kanten begrepen dat de besluitvorming van de begroting voor projecten van Culturele Hoofdstad 2018 uitblijft. Daarbij worden volgens de FNP de initiatiefnemers met extra vragenlijsten en bureaucratie geconfronteerd voordat de besluiten kunnen worden genomen.
De FNP heeft hierover vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De FNP zegt dat diverse organisaties hebben gedreigd om op korte termijn hun projecten in te trekken als er geen duidelijkheid komt.