Concentratie dioxine niet hoger in omgeving REC Harlingen

REC ôffaloven © Omrop Fryslân, Dirk Jan Haarsma
Er is geen hogere concentratie dioxine in het gras en de bodem in de omgeving van de REC, de restoffenenergiecentrale in Harlingen. Dat laat de analyse van grasmonsters van het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) zien.
Er zijn volgens het RIVM dan ook geen aanwijzingen dat er langere tijd veel van de giftige stof dioxine is neergedaald. Bijvoorbeeld bij storingen van de afvaloven. Ook niet bij de calamiteit van oktober toen er veel dioxine de lucht in is gegaan. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de gemeente Harlingen.
Op 17 locaties op 380 meter tot twee en een halve kilometer in de omgeving van de afvaloven zijn monsters afgenomen. In maart 2014, maar 2015 en december 2015. Er zijn grote verschillen gevonden op de plaatsen vlak bijelkaar. Ook zijn er verschillen gevonden in verhouding van dioxine.
Het gehalte is in Harlingen lager dan in andere industriegebieden. Er komt echter wel een herhaling van de onderzoeken, omdat er op sommige locaties sprake is van een kleine stijging. Critici zeggen dat er niet op de goede plaatsen onderzoek is gedaan.